ill title"Onthulling" Klooster Albergen
Voor de werkgroep St. Antoniusklooster Albergen is zondag 1 juli een bijzondere dag.Dan zal op het kerkplein van van het dorp een bronzen maquette van het vroegere kloostercomplex onthuld worden, vervaardigd door de Eibergse bronsgieter Jan te Kulve. Behalve de eingelijke kloostergebouwen zijn ook de bedrijfsgebouwen, de tuinen, de ommuring en het grachtenstelsel uitgebeeld.

Op die eerste juli zal ook de bijna driehonderd pagina’s tellende publicatie verschijnen, waarin de resultaten van recente opgravingen en historisch speurwerk in archieven zijn opgesomd. Die activiteiten hebben het beeld van het in 1407 gestichte en daarna tot het grootste mannenklooster van Twente uitgegroeide convent compleet gemaakt.

Iedere belangstellende is bij de plechtigheden op het kerkplein welkom. Die beginnen om 14 uur met de onthulling van de maquette door mr. J. Derkman, voorzitter van het Roelvinkfonds, daarna zal de Tubbergse burgemeester A. van den Berg het vernieuwde en in kleur uitgevoerde informatiebord over het klooster onthullen en zullen twee Duitse nazaten van de adellijke familie Van Beverfoerde, destijds eigenaren van het huis Weemselo, hun familie herdenken.

Vanaf 13.15 uur al is achterin de parochiekerk een kleine expositie ingericht. Te zien zijn onder meer archeologische vondsten, als een zeldzame vloersteen waarmee de monniken een speciale warmtekamer op een behaaglijke temperatuur brachten en een panfluit. Verder hangen er kaarten die onlangs bij een vroegere kloostermeijer zijn aangetroffen en die inzicht geven in het grondbezit van het klooster.

Vanaf 14.30 uur spreken in de kerk enkele deskundigen, waaronder twee hoogleraren die op het historisch belang van het Albergse klooster zullen ingaan. Dat zijn prof. dr. A, Weiler uit Nijmegen en de Duitse prof. dr. W. Kohl uit Münster. Gezamenlijk hebben ze ooit gepubliceerd over het klooster Windesheim, terwijl Kohl veel geschreven heeft over de historie van Westfalen en Twente. Aan het eind van de bijeenkomst krijgt mevrouw M. Hehenkamp-Van Loon het eerste exemplaar van de publicatie, die een aanvulling is op de eerder verschenen kroniek die prior Joannes van Lochem tussen 1520 en 1525 bijhield.

Informatiepaneel en maquette op het kerkplein hebben een primeur waar het gaat om de voorzieningen voor blinden en slechtzienden.

Op de uiteinden van het kruis waarop de maquette staat is brailleschrift aangebracht. De geschiedenis van het klooster is voorts op een tijdtafel in grote letters weergegeven en er zijn speciale pakketten voor visueel gehandicapten beschikbaar waarmee ze via geluidsapparatuur over de Albergse historie geïnformeerd worden. Op het paneel is aangegeven waar de slechtzienden voor die informatie terecht kunnen.

Ter gelegenheid van de onthulling heeft de werkgroep in samenwerking met deze krant een kleurenbrochure samengesteld, die iedere bezoeker meekrijgt.

Bron: www.tctubantia.nlCopyright © 2011 Jan te Kulve